Hoe wij werken

Als een kind niet meer thuis op kan groeien, is het fijn als er een huiselijk alternatief is. Ons gezinshuis is zo’n alternatief, het is een tweede thuis en we vormen samen een groot gezin. Wij zijn ervan overtuigd dat het gezin in principe voor elk kind de beste plek is om op te groeien en de beste plek is om begeleid te worden naar een (zoveel mogelijk) zelfstandige toekomst. In ons huis krijgen kinderen de ruimte om op te groeien en zich te ontwikkelen in de geborgenheid, veiligheid en warmte van een gezin. We willen er echt voor de kinderen zijn op de momenten dat we er moeten zijn, zowel binnen de groep als individueel. Zo willen we dat kinderen zich gezien, gesteund en geliefd voelen. We zetten hier ook onze deskundigheid bij in. We bieden rust, reinheid en regelmaat. Ieder kind begeleiden we op maat volgens zijn of haar zorgplan, in nauw overleg met therapeuten, scholen, gedragswetenschappers en zo mogelijk ouders. We zien grote meerwaarde om samen aan dezelfde doelen te werken voor elk individueel kind.

We zijn vooral ook een zo gewoon mogelijk gezin. Juist ook in de gewone dingen van alledag leren kinderen gedrag en vaardigheden. Ze gaan naar school, eten gezamenlijk, maken huiswerk, ze relaxen en spelen, gaan op een sport of muziekles, ondernemen activiteiten, gaan naar de kerk, gaan op vakantie, hebben contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en vrienden. We zorgen voor elkaar, delen met elkaar, helpen elkaar, discussiëren met elkaar, lossen ruzies met elkaar op, mopperen op elkaar, omarmen elkaar en lachen met elkaar.

Een gezinshuis is geen hotel. Dit betekent dat we van de kinderen die bij ons wonen verwachten dat ze, naar hun mogelijkheden, een bijdrage leveren aan de alledaagse gang van zaken. Zo hebben we bijvoorbeeld een schema voor allerlei dagelijkse klusjes en verwachten we van kinderen dat ze, zo nodig met hulp, hun eigen kamer netjes houden. 

Contactgegevens Baan 78 8271 BG IJsselmuiden 06 17 07 63 36 info@huizehofman.nl