Gezinshuis

Huize Hofman is een gezinshuis voor kinderen en jongeren, die niet meer thuis kunnen wonen. In ons huis combineren we het vanzelfsprekende van het gezinsleven met professionele, individuele zorg en begeleiding. Als gezinshuisouders zijn wij de vaste opvoeders, en vormen wij de vaste basis. We bieden, naast de veiligheid en rust van een gezinsleven, ook professionele begeleiding, maar gaan daarin vooral uit van de kracht van het gewone leven.  Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep doen we dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin doen we dat ook vanuit professie. In een gezinshuis is minstens een van de gezinshuisouders professioneel zorgverlener.

Huize Hofman is aangesloten bij stichting Driestroom, een landelijke zorgorganisatie die gezinshuizen ondersteunt en faciliteert. Door deze samenwerking is de continuïteit van de zorg gewaarborgd. De aanmelding van kinderen verloopt ook via Driestroom. Meer weten over deze organisatie? Kijk op driestroom.nl. Hier vind je ook informatie over de verschillende woonvormen die Driestroom aanbiedt.

Contactgegevens Baan 78 8271 BG IJsselmuiden 06 17 07 63 36 info@huizehofman.nl